Misyonumuz - Vizyonumuz

Müşteri memnuniyetini daima yakalamak ve devam ettirebilmek için sistemimizi  sürekli iyileştirmek, bu iyileştirmelerle birlikte; topluma, çevreye, müşteriye,  kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak  taahhüdümüz ile tüm faaliyetlerimizde;

Yasal ve mevzuat şartlara bağlı kalmak,  mümkünse ilgili tüm mevzuatı ve diğer gereklilikleri aşmak Üretim hedefleri  doğrultusunda, çevre ve çalışan için en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak, Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanmak, Milli servet kaybını ve  kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek, Çevre kirliliğinin önlenmesinde öncü  kuruluş olmak, İşletmemiz çalışanlarına, ziyaretçilerine ve alt yüklenicilerine  güvenli işletme ve çalışma şartları sağlamak, Çalışanların sağlığı açısından işlerin  güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, Çalışanlarımıza sürekli  eğitim programı düzenleyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve  kültürün oluşturulması hedefi ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir  olduğu inancından hareketle çalışmalarımıza yön vermek, çalışanlarımızın kalite  anlayışını benimsemelerini ve Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını  sağlamak genel politikamızdır.