Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.bedpark.com.tr internet sitesine üye olmak için, Üye Ol bölümümüze girerek ilgili alanları doldurmanız yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız çok önemlidir. Üye olmanız hiçbir yükümlülük altına girdiğinizi ifade etmez.

Alışveriş yapmadan önce, tüm sözleşme ve formları dikkatli okumanızı tavsiye ederiz.

1) Taraflar

İş bu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Kayseri Osb. Mah. 22.cad. No:25 Melikgazi adresinde bulunan BEDPARK YATAK BAZA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ  (“Bedpark”) sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") nin, Bedpark’ın Site'sinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Bedpark ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi' nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

2) Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, bulunan BEDPARK YATAK BAZA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ Şti.'nin sahip olduğu internet sitesi www.bedpark.com.tr 'nin kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Site'de bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen kişisel ve genel bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye,Bedpark’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye'nin, www.bedpark.com.tr internet Site'sine erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi Üye tarafından oluşturulmakta olup, sözkonusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, www.bedpark.com.tr internet Site'si üzerinde gerçekleştirdiği işlem ve yazışmalarda, İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye'yi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.bedpark.com.tr internet Site'sini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca; Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.bedpark.com.tr internet sitesinde Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üye'lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BEDPARK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Bedpark’ın, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Bedpark, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bedpark.com.tr internet Site'sinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bedpark’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye'ye aittir.

3.8. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Bedpark’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Bedpark’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.9. Üye, Bedpark’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

3.10. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bedpark bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,Bedpark’ın Üye'ye karşı Üye'lik Sözleşmesi'ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. Bedpark’ın  her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye'nin üyeliğini silme, Üye'ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bedpark’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.12. www.bedpark.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Bedpark mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.13. Bedpark tarafından www.bedpark.com.tr internet Site'sinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site'ye erişilen tarih ve saat, Site'de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site'ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Bedpark  kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Site'nin kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunurken Üye'lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Bedpark, Üye'nin www.bedpark.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.15. www.bedpark.com.tr internet Site'sine Üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Bedpark tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Site'ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece, üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BEDPARK’I sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.16. Bedpark; Üye'nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bedpark’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Bedparkve Site'nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.17. Bedpark, www.bedpark.com.tr internet Site'sinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye www.bedpark.com.tr internet Site' sine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.18. Bedpark, Site'nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site'sinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Bedpark, Üyelik Sözleşmesi'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üye'ler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Bedpark, İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye'lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.21. Bedpark, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

3.22. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

3.23. Bedpark’ın Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4) Fikri Mülkiyet Hakları

Bedpark ve Site'nin logosu, mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Bedpark tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Bedpark’ın mülkiyetindedir. Üye, Bedpark’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Bedpark’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Bedpark mobil uygulamasının veya Site'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Bedpark’ın izni olmaksızın kullanamaz.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Bedpark’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Bedpark’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5) Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, firtina, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Bedpark’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Bedpark’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Bedpark ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6) Yürürlük

Üye'nin, üyelik kaydı yapması, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Bedpark, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere,

 

türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site'de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site'de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

7) Sözleşmenin Feshil

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin dilediğinde üyeliğini sonlandırması veya Bedpark tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Bedpark, Üye'nin Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal edebilir, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilir.

8) İhtilaflerin Halli

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.